Wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling Klinische Immunologie en Allergologie wordt er zowel basaal, translationeel als geneesmiddelen onderzoek uitgevoerd.

De meeste immunologische aandoeningen zijn zeldzame ziekten. Wetenschappelijk onderzoek is daarom belangrijk om meer kennis te krijgen, en daarmee ziekten ook steeds beter te kunnen behandelen. Tijdens een bezoek aan onze polikliniek of bij een ziekenhuisopname, kunt u benaderd worden om vrijblijvend mee te doen aan een wetenschappelijke studie. Uiteraard staan wij klaar om u van alle informatie te voorzien en uw vragen hieromtrent te beantwoorden.

Target to B
 • Om meer inzichten te krijgen in de pathofysiologie en de (afwijkende) responsen van het immuunsysteem bij B-cel gemedieerde ziekten beter te begrijpen is het Target 2 B consortium gesticht. De afdeling van klinische immunologie doet mee aan dit landelijke project. Wij doen hierbij vooral onderzoek bij de ANCA-vasculitis, cryoglobulinemische vasculitis, anti-GBM ziekte en SLE. Wij volgen in de tijd patiënten met een nieuwe diagnose of een terugval van ziekte en gaan zowel door het afnemen van klinische als ook biochemische parameter de rol van de B-cel bij deze ziekten onderzoeken. Hierbij zijn wij vooral geïnteresseerd wat B-cel (b.v. rituximab) en autoantistof verminderende therapieën (b.v. plasma wisseling en immunoadsorptie) met het immuun systeem bij patiënten met zo een ziekte doen. Doordat wij aangesloten zijn bij het landelijke Target 2 B consortium, hebben wij o.a. een nauwe samenwerking met het vasculitis team van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast kunnen wij door de samenwerking gebruik maken van geavanceerde onderzoekstechnieken van andere universitaire centra in Nederland. Meer informatie over het Target 2 B project vindt u hier (https://target-to-b.nl/about-target-to-b/ ).

Geneesmiddelen onderzoek
 • De klinische immunologie van het MUMC+ doet sinds decennia mee aan geneesmiddelstudies voor ANCA-vasculitis en SLE patiënten. Een voorbeeld is de RITUXVAS trial, waarbij duidelijk werd, dat rituximab in combinatie met cyclofosfamide een even goede behandeling is voor de remissie/inductie bij GPA en MPA. Deze inzichten waren destijds een hoeksteen voor de moderne behandeling van de AAV.

  Op dit moment doen wij mee aan een internationale klinische studie namens IFX-1. Dit is een fase twee gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep, waarbij de potentiele prednison sparende effecten van het middel IFX-1 (complement 5a remmer) bij patiënten met ANCA vasculitis onderzocht wordt. Prednison gebruik heeft op lange termijn veel bijwerkingen, daarom is het belangrijk om bij patiënten met ANCA vasculitis onderzoek te doen naar prednison vervangende therapieën. Voor meer informatie over de lopende geneesmiddelonderzoeken kunt u terecht bij uw behandelend arts.

   

 • Andere ziektebeelden waar complementblokkade actief onderzocht wordt, is SLE nefritis en TMA. 

Basaal onderzoek naar vasculitis

De klinische immunologie van het MUMC+ doet ook fundamenteel onderzoek naar vasculitis. Een voorbeeld is de vroege herkenning van een ziekte terugval in de nier bij patiënten met ANCA-vasculitis. Wij hebben aangetoond, dat het stofje CD163 in de urine een terugval van de ziekte kan voorspellen. Hierdoor kunnen mogelijkerwijs in de toekomst patiënten met een terugval sneller herkent worden, zonder direct een nier biopsie te moeten ondergaan. Daarnaast doen wij samen met de afdeling immunodiagnostiek veel onderzoek naar de huidige diagnostiek van de ANCA-vasculitis. Voor meer informatie over de lopende onderzoeken kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Onderzoek bij systemische sclerose
 • Patiënten met systemische sclerose hebben meer kans om pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te ontwikkelen, dit is een verhoogde bloeddruk in de longaders waardoor kortademigheid kan ontstaan. Reeds meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat immunologische factoren, zoals antistoffen en cytokines, een rol spelen in het ontstaan van PAH. Ook op onze afdeling Klinische Immunologie van het MUMC is dit aangetoond.  In deze studie maken we gebruik van een niet-invasieve vorm van diagnostiek, namelijk de analyse van uitademingslucht. Deze lucht bevat namelijk een complexe mix van zogeheten vluchtige organische koolwaterstoffen (VOKs) die het resultaat zijn van alle processen die optreden in het menselijk lichaam. Deze processen zijn het gevolg van het normale metabolisme maar kunnen worden beïnvloed door bijvoorbeeld de aanwezigheid van schadelijke ziekteprocessen zoals PAH. Het bepalen van het VOK profiel in adem kan daarom gebruikt worden als biologische indicator (biomarker), voor het wel of niet ontwikkelen van PAH bij systemische sclerose.

 • Patiënten met systemische sclerose hebben mogelijk een verhoogde kans op aderverkalking (atherosclerose). Matrix gla proteine (MGP) is een eiwit in ons bloed die het proces van aderverkalking afremt. Wij onderzoeken of patiënten aderverkalking hebben door middel van een CT scan van de kransslagaderen rondom het hart, en bekijken of er een relatie is tussen de hoogte van het MGP en het ontstaan van aderverkalking.

 • Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van bindweefsel in de longen, het maag-darmkanaal en de huid. Bloedvaten in de longen, de handen en de nieren worden ook regelmatig onderzocht. Er is echter zeer weinig bekend over de ontstekingsprocessen bij systemische sclerose in de lever. Daarom wordt er op dit moment een eerste onderzoek gedaan om in kaart te brengen of de lever betrokken is bij de ziekte. We doen dit middels een fibroscan. Dit is een speciale manier van echografie waarbij er vervetting en fibrose in de lever kan worden opgespoord.

   

Primaire immuundeficiëntie
 • Het doel van het onderzoek is enerzijds beter begrijpen wat de uiting en de gevolgen zijn van de verschillende afweerstoornissen. Daarmee bedoelen we hoe vaak iemand ziek is en van welke klachten iemand last heeft. Met deze kennis kunnen we op termijn de behandeling verbeteren. Anderzijds willen we graag de erfelijke oorzaken van afweerstoornissen beter begrijpen.

  Wat wordt er onderzocht?

  Bij een groep patiënten wordt gedurende 15 jaar bijgehouden wat het beloop is van hun afweerstoornis. Dat betekent dat we bijhouden welke verschijnselen van de ziekte zij hebben en hoe zij daarvoor behandeld worden. Er wordt dus geen nieuwe behandeling getest. Verder wordt onderzocht wat de erfelijke oorzaken zijn van afweerstoornissen.  Verdere informatie met betrekking tot het onderzoek vindt u hier.

 • De VACOPID studie is een landelijk onderzoeksproject waarbij de effectiviteit van coronavaccinatie bij patiënten met een afweerstoornis wordt onderzocht. Deze studie is al lopende, u kunt niet meer meedoen. De resultaten worden gemeld op de website van de SAS: Covid-19 vaccinaties - S.A.S. Stichting voor Afweerstoornissen

 • Wat is het doel van het register?

  In dit register worden de medische gegevens van de klachten en bloeduitslagen van patiënten met afweerstoornissen verzameld uit het patiëntendossier. Eerst worden de medische gegevens uit het ontstaan van de ziekte ingevoerd in het register, en daarna kan jaarlijks een update van de klachten en bloeduitslagen worden verzameld.

  Wat wordt onderzocht?

  We willen middels dit onderzoek graag antwoord krijgen op vragen zoals:

  “hoeveel komen afweerstoornissen voor? “, “Hoe kunnen we sneller en beter de diagnose stellen?” en “wat is de beste behandeling?”

  De medische gegevens, diagnose en bloeduitslagen kunnen door onderzoekers uit heel Europa worden opgevraagd. De medische gegevens worden, om uw privacy te beschermen,  gecodeerd en dus anoniem verwerkt. De geanonimiseerde database is opgeslagen in een beveiligde data base in het het Academisch ziekenhuis Freiburg.  Verdere informatie met betrekking tot het onderzoek vindt u hier.

Close the survey
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.