Verwijzers

Huisartsen en specialisten kunnen patiënten verwijzen naar de afdeling Klinische Immunologie en Allergologie in het Maastricht UMC+.

Verwijzingen ontvangen we graag middels een verwijsbrief. Het is belangrijk dat uitslagen van relevante onderzoeken en beeldvorming direct worden meegestuurd. Tevens ontvangen wij naast de persoons- en adresgegevens van patiënt graag een telefoonnummer en/of e-mailadres.

Aanmelden via

Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via de polikliniek. De patiënt ontvangt hierover telefonisch en/of schriftelijk bericht.

Voorrangs-/spoedverwijzing

Telefonisch overleg via het spoed/overlegnummer (sein 1244).

Second opinion

Graag in de verwijzing vermelden dat het om een second opinion gaat. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, dan verzoeken wij u die mee te sturen.

Close the survey
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.