Aanvullende onderzoeken bij (de screening op) een afweerstoornis

Om te bekijken of er sprake is van een afweerstoornis (immuundeficiëntie) wordt, afhankelijk van de intake/anamnese aanvullend onderzoek afgesproken.

In het algemeen bestaat dit met name uit bloedonderzoek waarin de verschillende routes/ onderdelen van het afweersysteem worden onderzocht.

Indien nodig wordt aanvullend onderzoek bijvoorbeeld gedaan naar uw longen middels longfunctie onderzoek en of een (HR)CT-scan . Bij klachten van diarree worden er aanvullende onderzoeken in de ontlasting uitgevoerd.

Sluit de enquête