Uitkomst onderzoek Klinische Immunologie: geen sprake van disfunctioneren

13 december 2023; nieuw bericht van Raad van Bestuur 

Op 25 september is door de Raad van Bestuur besloten om een onderzoek in te stellen naar meldingen over problemen in de samenwerking met het sectiehoofd Klinische Immunologie, die mogelijk effect hadden op de patiëntenzorg. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek is het sectiehoofd bijzonder verlof verleend.

Het onderzoek is uitgevoerd door een commissie, die werd samengesteld door de directeur Patiëntenzorg. Deze commissie heeft het onderzoek afgerond en een rapportage opgesteld die inmiddels is gedeeld met de Raad van Bestuur en betrokkenen. Gezien het grote aantal mensen waarmee ten behoeve van het onderzoek is gesproken, heeft afronding langer geduurd dan gebruikelijk.

De uitkomst laat zien dat er geen sprake is van disfunctioneren van het sectiehoofd. De deskundigheid en bevlogenheid van de arts worden alom geprezen. 

Het onderzoek laat ook zien dat de klinisch immunologen al langer kampen met een gebrek aan capaciteit voor zowel de patiëntenzorg als voor de administratieve ondersteuning, waardoor er sprake is van continue hoge werkdruk en achterstand in de verwerking van patiëntengegevens. In het kader van de patiëntveiligheid is dat onwenselijk.

Tot slot laat het onderzoek zien dat er sprake is van een situatie waarin er jarenlang onvoldoende steun is geweest voor de afdeling Klinische Immunologie. 

De Raad van Bestuur ziet in deze heldere uitkomsten concrete aanknopingspunten om samen met de betrokken artsen tot een structurele verbetering van de werkomstandigheden te komen. Over de optimale toekomstige positionering van de afdeling Klinische Immunologie worden op korte termijn verdere gesprekken gevoerd. Eerste gedachten hierover zijn al besproken met de afdeling. 

Het sectiehoofd staat hier positief tegenover en stelt dat het weliswaar lang geduurd heeft voordat het team daadwerkelijk gehoord is, maar dat er nu samen gewerkt kan worden aan het verder verbeteren van de zorg voor hun patiënten. En daarnaast aan het scheppen van meer ruimte voor de overige academische taken van het team. De Raad van Bestuur komt op korte termijn met concrete voorstellen hiertoe. 

De Raad van Bestuur betreurt het zeer dat de patiënten van de afdeling Klinische Immunologie en Allergologie gedurende de afgelopen maanden in onzekerheid hebben verkeerd over de continuïteit en kwaliteit van de benodigde zorg en zegt toe zich maximaal in te spannen om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te borgen.


De afdeling Klinische Immunologie en Allergologie richt zich op onderzoek en behandeling van ziekten van het afweersysteem, te weten auto-immuunziekten, immuundeficiënties (afweerstoornissen), auto-inflammatie, immuungemedieerde orgaanpathologie en allergische ziektebeelden.  

MDO Immunologie

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om een patiënt aan te melden voor het MDO Immunologie. U kunt zien welke stappen u dient te ondernemen.

Nieuws

In samenwerking met de Vasculitis Stichting organiseert de afdeling Klinische Immunologie een patiëntendag in het MUMC+. U bent allen van harte welkom.

U kunt zich nog aanmelden via deze link!

Op 17-18 november organiseerde dr. P. van Paassen een (inter)nationaal symposium

Lees verder

De VSOP heeft samen met de Expertisecentra voor PID en de Stichting voor Afweerstoornissen een website ontwikkeld voor Primaire Immuun Deficiënties

Ga direct naar de website

De NVLE heeft een spreekkamerkaart voor patienten met SLE ontwikkeld, te gebruiken ter voorbereiding van uw gesprek met de arts

Hier kunt u de spreekkamerkaart downloaden

Altijd niezen, snotteren en jeuk

Lees verder

Altijd maar ziek

Lees verder

Als je eigen immuunsysteem je zelf aanvalt

Lees verder
Polikliniek Interne Geneeskunde

Polikliniek Interne Geneeskunde
Contact

Telefoonnummer     043-387 51 00
e-mail: poli.interne@mumc.nl

Openingstijden

Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur. Lees verder voor meer informatie
Bezoek op afspraak: van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur

Route in het ziekenhuis

Volg 7 Niveau 1 (blauw) 
Route naar Polikliniek Interne geneeskunde

Lees verder