Pieter van Paassen

Dr. P. van Paassen

internist-klinisch immunoloog, afdelingshoofd Klinische Immunologie en Allergologie

Korte beschrijving

Pieter van Paassen is als hoofd van de afdeling Klinische Immunologie en Allergologie betrokken bij alle directe patiëntenzorg, onderwijs en alle wetenschappelijke projecten.

Aandachtsgebieden

Oprichter van het Expertisecentrum voor vasculitis en TMA, leider van de Regionale Nierwerkgroep Zuid-Oost Nederland, specialist op het gebied van alle auto-immuunziekten, primaire immuundeficiëntie en auto-inflammatie, en immuungemedieerde orgaanpathologie met als speerpunt de cardiomyopathie en pulmonale hypertensie

Contact

Secretariaat 043-3871198

Sluit de enquête