Trombotische microangiopathie (TMA)

Het MUMC+ functioneert als Expertise centrum voor het Regionaal Netwerk Immunologie Zuid-Oost Nederland, met de volgende functies:

  • (poli)klinische zorg voor de patiënten uit Maastricht en directe omgeving
  • poliklinische controle voor de patiënten uit de Oorzon regio/Netwerk Immunologie. De behandeling wordt in overleg met uw verwijzende specialist afgestemd. (Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt u desgewenst de rest van het jaar in het eigen perifeer ziekenhuis behandeld).
  • MDO waar de behandelend arts (uit het Netwerk) de patiënt zo nodig tussendoor op een multidisciplinaire manier kan bespreken

De zorg voor de patiënt met een vasculitis is door de verschillende vormen en variërende klinische presentatie erg complex. Hieronder worden de verschillende kenmerken van de ziekte, inclusief de diagnostiek besproken.

Meer weten over TMA

  • Trombotische microangiopathie (TMA) is een zeldzaam en potentieel levensbedreigend syndroom. TMA kan door diverse oorzaken ontstaan. Het afgelopen decennium zijn nieuwe geneesmiddelen geregistreerd voor de behandeling van specifieke vormen van TMA, waardoor kennis van etiologie en pathofysiologie onontbeerlijk is geworden.  Het is belangrijk trombotische trombocytopene purpura, complement gemedieerde TMA en (secundaire) TMA vanwege de verschillende oorzaken van elkaar te onderscheiden. Plasmatherapie, steroïden en nieuwe geneesmiddelen als caplacizumab en rituximab zijn levensreddend gebleken bij trombotische trombocytopene purpura, terwijl eculizumab (alsook ravulizumab) de prognose van complement gemedieerde TMA drastisch verbetert. De meeste secundaire vormen van TMA responderen wanneer de onderliggende oorzaak wordt behandeld.  Deze aanpak kan irreversibele orgaanschade voorkomen.

Sluit de enquête